محصولات جدید

 • گردنبند ویولون مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . ویولون از سازهای پرطرفدار موسیقی است که در طراحی این گردنبند ویولون اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند ویولون را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران ویولون .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گردنبند تنبک مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . تنبک از سازهای پرطرفدار موسیقی ایرانی است که در طراحی این گردنبند تنبک اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند تنبک را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران تنبک .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گردنبند تار مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . عود تار از سازهای پرطرفدار موسیقی ایرانی است که در طراحی این گردنبند تار اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند تار را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران تار .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گردنبند عود ( بربط ) مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . عود ( بربط ) از سازهای پرطرفدار موسیقی ایرانی است که در طراحی این گردنبند عود ( بربط ) اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند عود ( بربط ) را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران عود ( بربط ) .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گردنبند کیبورد مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . کیبورد از سازهای پرطرفدار موسیقی  است که در طراحی این گردنبند کیبورد اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند کیبورد را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران کیبورد .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گردنبند کمانچه مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . کمانچه از سازهای پرطرفدار موسیقی ایرانی است که در طراحی این گردنبند کمانچه اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند کمانچه را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران کمانچه .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گردنبند دف مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . دف از سازهای پرطرفدار موسیقی ایرانی است که در طراحی این گردنبند دف اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند دف را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران دف .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گردنبند سه تار مینیاتوری از مجموعه گردنبند های ساز های موسیقی تکسو است . سه تار از سازهای پرطرفدار موسیقی ایرانی است که در طراحی این گردنبند سه تار اوج ظرافت به کار گرفته شده . این گرندبند سه تار را میتوانید به عنوان آویز نیز استفاده نمایید . هدیه ای مناسب برای نوازندگان و دوست داران سه تار .

  28,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف